calendar-sbe

URMĂTORUL CURS:

DENUMIRE: Omiletică
PROFESOR: Adrian Țunea
TIP CURS: weekend

I M P O R T A N T
Studenții anilor precedenti care își continuă studiile și care au participat deja la acest curs, și-au dat examenul și au obținut o notă de trecere, nu sunt obligați să fie prezenți la acest curs.

DATA DESFĂȘURARE:

Vineri, 16 feb, orele 18 - 21
Sâmbătă 17 feb, orele 09 - 12
Vineri, 23 feb, orele 18 - 21
Sâmbătă 24 feb, orele 09 - 12
Vineri, 02 martie, orele 18 - 21
Sâmbătă 03 martie, orele 09 - 12
Vineri, 09 martie, orele 18 - 21
Sâmbătă 10 martie, orele 09 - 12

CERINȚE GENERALE DE CURS

Fiecare curs care va fi predat consta in 24 sau 36 de ore de predare la clasa, adica 2 sau 3 credite acordate astfel unui curs. In cazul cursurilor modulare, acestea vor avea 9 – 12 ore de predare la clasa, urmate in mod obligatoriu, de studiu individual care va fi evaluat ulterior pe baza cerintelor specifice enuntate de catre profesor.
La aceste ore de predare, in functie de materia predata, se pot solicita de catre profesor eseuri sau studiu individual al unui material recomandat.
Participarea la examen pentru fiecare curs presupune o prezenta de minim 75% din totalul orelor de clasa si completare tuturor cerintelor specifice ale cursului solicitate de profesor.

EVALUARE CUNOȘTINȚE

Verificarea cunoștințelor acumulate se va face prin teste scrise, referate sau examene orale din materia studiată în cadrul semestrului. Examenele se vor ţine după terminarea sesiunilor alocate fiecărei discipline.
Evaluarea rezultatelor se va face cu note de la 10 la 1 inclusiv. Evaluarea unei probe sub nota 5 duce la pierderea examenului. Un examen poate fi repetat de doua ori. Susținerea restanţelor se va face înainte de sesiunea următoare.