calendar-sbe

URMĂTORUL CURS:

DENUMIRE: Privire ansamblu asupra VT
PROFESOR: Daniel Argatu
TIP CURS: weekend

DATA DESFĂȘURARE:

Vineri 08 iunie, orele 18 - 21
Sambata 09 iunie, orele 09 - 12
Vineri 15 iunie, orele 18 - 21
Sambata 16 iunie, orele 09 - 12
Vineri 22 iunie, orele 18 - 21
Sambata 23 iunie, orele 09 - 12

CERINȚE GENERALE DE CURS

Fiecare curs care va fi predat consta in 24 sau 36 de ore de predare la clasa, adica 2 sau 3 credite acordate astfel unui curs. In cazul cursurilor modulare, acestea vor avea 9 – 12 ore de predare la clasa, urmate in mod obligatoriu, de studiu individual care va fi evaluat ulterior pe baza cerintelor specifice enuntate de catre profesor.
La aceste ore de predare, in functie de materia predata, se pot solicita de catre profesor eseuri sau studiu individual al unui material recomandat.
Participarea la examen pentru fiecare curs presupune o prezenta de minim 75% din totalul orelor de clasa si completare tuturor cerintelor specifice ale cursului solicitate de profesor.

EVALUARE CUNOȘTINȚE

Verificarea cunoștințelor acumulate se va face prin teste scrise, referate sau examene orale din materia studiată în cadrul semestrului. Examenele se vor ţine după terminarea sesiunilor alocate fiecărei discipline.
Evaluarea rezultatelor se va face cu note de la 10 la 1 inclusiv. Evaluarea unei probe sub nota 5 duce la pierderea examenului. Un examen poate fi repetat de doua ori. Susținerea restanţelor se va face înainte de sesiunea următoare.